"לך חסד עשה, בי מי יזכור דבר מלבד החסד שעשינו?

כי מעשים טובים של אנשים טובים זה כל מה שהיינו"

גלאל אדין רומי

רוצה להתנדב ולהצטרף למשפחת "תעצומות"? 

בחרו את התחום ואת האזור שבו אתם מעוניינים להתנדב ותצטרפו לקהילת המתנדבים שלנו.