top of page

להיות חלק
ממעגל הנתינה

פעילות תעצומות מתאפשרת מהכנסות מאירועים וקבלת תרומות, לשם כך אנחנו זקוקים לעזרתך.

תודה רבה שבחרת לתרום
💙

בזכות רוחב לבה של הקהילה ובעזרת תרומתך הנדיבה נוכל להמשיך לתמוך בפוגשי סרטן ובני משפחותיהם, לקיים אירועים, כנסים וסדנאות ברחבי הארץ, לנהל מועדון צרכנים אשר מטרתו להוזיל את סל מוצרי הצריכה והשירותים הקבועים אשר עולם לנו לא מעט מדי חודש ולאורך זמן.


נברך אותך ואת בני ביתך בבריאות איתנה וחיים טובים.

Praying Together

באפשרותך לבחור תרומה חודשית או חד פעמית (באשראי או בביט).
ניתן גם להצטרף לתוכנית עיגול לטובה.
התרומה החודשית מאפשרת לנו לתכנן את הפעילויות ורמת הסבסוד לקהילת פוגשי הסרטן.

תודה רבה
💙

התרומה מוכרת לפי סעיף 46 לצורכי מס

ניתן לתרום בהעברה בנקאית, בהוראת קבע או בהמחאה לפקודת:
עמותת תעצומות לפוגשים את הסרטן (ע.ר.), בנק: U- BANK 26
סניף: כיכר המדינה תל אביב 272 , מספר חשבון: 45454

bottom of page