top of page

התודעה בשירות הגוף

השפעת תהליכים ברמת התודעה על מהלך מחלת הסרטן

מפגש בהנחיית ד"ר שירלי שפירא

הקשר בין גוף לנפש אינו רק אינטואיטיבי אלא נבדק והוכח במספר רב של מחקרים, לרבות באונקולוגיה.
 

כיצד אנו יכולים להתחבר למשאב הטבעי הזה - תודעה - ולרתום אותו לטובתנו, התפתחותנו ובריאותנו? 

ד"ר שפירא מגלה עניין מיוחד ביחסי הגומלין של גוף נפש והעלתה זאת בספר בנושא ואף ערכה מחקר פורץ דרך בתחום השפעת תהליכים ברמת התודעה על מהלך מחלת הסרטן.


מוזמנות.ים באהבה,
ד"ר שירלי שפירא, רות רואי וינשטיין וצוות תעצומות

ד"ר שירלי שפירא

רופאה המטולוגית בכירה בביה"ח "מאיר" ובקופ"ח "מכבי".

ד"ר שפירא בעלת עניין ייחודי ביחסי הגומלין שבין הנפש לגוף.

 

ב-2008 התפרסם בהוצאת "מודן" ספר פרי עטה - "לחיות עם מחלה - ממשבר לצמיחה".

ב-2018 החלה לחקור את השפעת התודעה על מהלך סרטן דם מסוג CLL.

תוצאות המחקרים טובות ומעודדות, וזוכות לתהודה והכרה בתוך הממסד הרפואי.

SHIRLI-SHAPIRA.jpg

חמשת העוגנים של תעצומות

Praying Girl

תקווה

Comforting Hands

תמיכה

Woman practicing yoga

תנועה

Image by Dose Juice

תזונה 

Image by Patrick Malleret

תודעה

bottom of page